دنبال چه چیزی هستید؟

DrawOutX به شما اجازه ساخت سند های مختلف را با اشکال ساده و انعطاف پذیر می دهد . شما می توانید نقاشی کنید و آن را کنترل کنید ( ذخیره کردن اشکال ٬ خط ها و .. ) متن را آن جایی که میخواهید کپی کنید و از امکان drag & drop عکس ها استفاده […]