دنبال چه چیزی هستید؟

DrawnStrips Reader یک تجربه جدید برای خواندن داستان ٬ مجله بر روی مک شماست ! خواندن با استفاده از Muli Touch بر روی ترک پد و مجیک موس . مانند لمس کردن صفحات کتاب داستان می باشد .