دنبال چه چیزی هستید؟

Doppel فایل های تکراری را به سرعت پیدا میکند. خیلی سریع! برنامه Doppel از الگوریتم های ویژه ی سفارشی و پیشرفته برای پردازش صد ها هزار فایل, و ترابایت ها دیتا , در چندین ثانیه استفاده میکند. با شاخص سرعت بالا به منطور کاهش دسترسی دیسک و افزایش سرعت اسکن های بعدی.