دنبال چه چیزی هستید؟

با برنامه ی  Document Scanner سریعا می توانید تصاویر و نوشته ها را اسکن کنید و در سیستم خود داشته باشید. همچنین قابلییت تبدیل فرمت فایل یکی از ویژگی های بارز این برنامه می باشد.