دنبال چه چیزی هستید؟

DM1 برنامه ای مقتدر جهت اجرای درام. این برنامه کامپیوتر شما را به یک برنامه ی قدرتمند جهت ساختن بیت های موسیقی تبدیل میکند. این برنامه اسان و به سرعت قابل استفاده دارای 86 کیت الکتریکی درام و گرافیک بیش از حد اندازه زیبایی میباشد. این برنامه به عنوان سرگرمی و کار ظراحی شده که […]