دنبال چه چیزی هستید؟

Display Maid یک برنامه کاربردی برای نگه داری و مدیریت صفحه نمایش و محیط کاری شما می باشد . اگر شما از یک لپ تاپ به همراه یک مانیتور خارجی استفاده می کنید و برنامه ها را در بین این دو صفحه نمایش مدیریت کرده اید، بعد از قطع اتصال تمامی آیکن ها بهم ریخته […]

Display Maid یک برنامه کاربردی برای نگه داری و مدیریت صفحه نمایش و محیط کاری شما می باشد . اگر شما از یک لپ تاپ به همراه یک مانیتور خارجی استفاده می کنید و برنامه ها را در بین این دو صفحه نمایش مدیریت کرده اید، بعد از قطع اتصال تمامی آیکن ها بهم ریخته […]