دنبال چه چیزی هستید؟

Anki یک برنامه فوق العاده جهت به خاطر سپردن انواع مطالب به ساده ترین روش می باشد و این بخاطر روش های موثر تر آن در قبال گذراندن زمان زیاد برای خواندن مطالب می باشد . هر کسی که نیاز به یاد آوری مطالب در زندگی روزانه خود دارد  ، نیازمند این برنامه است !