دنبال چه چیزی هستید؟

Cinemagraph Pro تنها ابزار اختصاصی طراحی شده برای ساخت عکس های زنده می باشد ! با تکنولوژی " ماسک زنده " ٬ هنرمند می تواند پیش نمایش عکس زنده خود را در زمان واقعی و با کیفیت های عالی مشاهده کند .

Final Cut Library Manager به طور کامل کتابخانه های Final Cut Pro X 10.1 و مدیا های آنها را نمایش می دهد که می توانید آن را از طریق SpotLight جستجو و پیدا کنید .

Cinemagraph Pro تنها ابزار اختصاصی طراحی شده برای ساخت عکس های زنده می باشد ! با تکنولوژی " ماسک زنده " ٬ هنرمند می تواند پیش نمایش عکس زنده خود را در زمان واقعی و با کیفیت های عالی مشاهده کند .

همگی کاربران اپل به خوبی نرم افزار Apple iMovie را می شناسند که یک نرم افزار فوق العاده در زمینه ویرایش ویدئو است. با این برنامه از ویدئو های خود جوری لذت ببرید که قبل از آن این امکان فراهم نبود! به راحتی ویرایش کنید و ویدئو دلخواه خود را بسازید.

برنامه Movavi Split Movie یک برنامه کلی در رابطه با ویرایش فایل های ویدئویی شما است. با استفاده از این برنامه ابزار های Split , Merge , cut را در فرمت های AVI, MKV, MP4, WMV, MPEG-TS (MTS), MOV و فرمت های دیگر به راحتی اجرا کنید.

همگی کاربران اپل به خوبی نرم افزار Apple iMovie را می شناسند که یک نرم افزار فوق العاده در زمینه ویرایش ویدئو است. با این برنامه از ویدئو های خود جوری لذت ببرید که قبل از آن این امکان فراهم نبود !

Cinemagraph Pro تنها ابزار اختصاصی طراحی شده برای ساخت عکس های زنده می باشد ! با تکنولوژی " ماسک زنده " ٬ هنرمند می تواند پیش نمایش عکس زنده خود را در زمان واقعی و با کیفیت های عالی مشاهده کند .

Cinemagraph Pro تنها ابزار اختصاصی طراحی شده برای ساخت عکس های زنده می باشد ! با تکنولوژی " ماسک زنده " ٬ هنرمند می تواند پیش نمایش عکس زنده خود را در زمان واقعی و با کیفیت های عالی مشاهده کند .

Cinemagraph Pro تنها ابزار اختصاصی طراحی شده برای ساخت عکس های زنده می باشد ! با تکنولوژی " ماسک زنده " ٬ هنرمند می تواند پیش نمایش عکس زنده خود را در زمان واقعی و با کیفیت های عالی مشاهده کند .

Cinemagraph Pro تنها ابزار اختصاصی طراحی شده برای ساخت عکس های زنده می باشد ! با تکنولوژی " ماسک زنده " ٬ هنرمند می تواند پیش نمایش عکس زنده خود را در زمان واقعی و با کیفیت های عالی مشاهده کند .

همگی کاربران اپل به خوبی نرم افزار Apple iMovie را می شناسند که یک نرم افزار فوق العاده در زمینه ویرایش ویدئو نیز است . با این برنامه از ویدئو های خود جوری لذت ببرید که قبل از آن این امکان فراهم نبود !

همگی کاربران اپل به خوبی نرم افزار Apple iMovie را می شناسند که یک نرم افزار فوق العاده در زمینه ویرایش ویدئو نیز است . با این برنامه از ویدئو های خود جوری لذت ببرید که قبل از آن این امکان فراهم نبود !

همگی کاربران اپل به خوبی نرم افزار Apple iMovie را می شناسند که یک نرم افزار فوق العاده در زمینه ویرایش ویدئو نیز است . با این برنامه از ویدئو های خود جوری لذت ببرید که قبل از آن این امکان فراهم نبود !

Final Cut Library Manager به طور کامل کتابخانه های Final Cut Pro X 10.1 و مدیا های آنها را نمایش می دهد که می توانید آن را از طریق SpotLight جستجو و پیدا کنید .

Movavi Split Movie یک برنامه کلی در رابطه با ویرایش فایل های ویدئویی شما است . با استفاده از این برنامه ابزار های Split , Merge , cut را در فرمت های AVI, MKV, MP4, WMV, MPEG-TS (MTS), MOV و فرمت های دیگر اجرا می کند .

Cinemagraph Pro تنها ابزار اختصاصی طراحی شده برای ساخت عکس های زنده می باشد ! با تکنولوژی " ماسک زنده " ٬ هنرمند می تواند پیش نمایش عکس زنده خود را در زمان واقعی و با کیفیت های عالی مشاهده کند .

همگی کاربران اپل به خوبی نرم افزار Apple iMovie را می شناسند که یک نرم افزار فوق العاده در زمینه ویرایش ویدئو نیز است . با این برنامه از ویدئو های خود جوری لذت ببرید که قبل از آن این امکان فراهم نبود !