دنبال چه چیزی هستید؟

Red Giant Effects Suite مجموعه ای از 9 ابزار است که سال ها به جامعه‌ی جلوه های بصری خدمت کرده . ارائه‌ی آزادی ای خلاقانه برای تولید جلوه های حرفه ای.