دنبال چه چیزی هستید؟

Latexian یک ویرایشگر انقلابی برای LaTeX می باشد. Latexian برای شما ابزار پیشرفته برای ساخت و حروف چینی اسناد LaTeX را تهیه می کند. با استفاده از پیش نمایش زنده Latexian شما قادر به دیدن انکه چگونه اسناد حروف چینی می شوند در حالیکه شما مشغول ویرایش انه هستید.