دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Image Viewer یک برنامه ساده و سریع برای مرور و مشاهده تصاویر شما است. به سرعت تمامی تصاویر داخل یک فولدر یا ساب‌فولدر را ببینید. همچنین این برنامه قابلیت مشاهده تمام صفحه (Full Screen) را دارا است.

برنامه Image Viewer یک برنامه ساده و سریع برای مرور و مشاهده تصاویر شما است. به سرعت تمامی تصاویر داخل یک فولدر یا ساب‌فولدر را ببینید. همچنین این برنامه قابلیت مشاهده تمام صفحه (Full Screen) را دارا است.

برنامه Image Viewer یک برنامه ساده و سریع برای مرور و مشاهده تصاویر شما است. به سرعت تمامی تصاویر داخل یک فولدر یا ساب‌فولدر را ببینید. همچنین این برنامه قابلیت مشاهده تمام صفحه (Full Screen) را دارا است.