دنبال چه چیزی هستید؟

Better Window Manager یک برنامه کاربردی برای کاربران قدرتمند که می خواهند هر پنجره برنامه در محل و سایزی مشخص قرار بگیرد می باشد که به شما اجازه می دهد که موقعیت مکانی و سایز یک پنجره را برای دفعات بعد ذخیره کنید و از ان استفاده کنید .

Stay برای کسانی می باشد که می خواهد پنجره های برنامه های خود را همیشه مرتب نگه دارند . مطمعن باشید که پنجره های خود همیشه همانجا هستند که شما می خواهید ، پنجره ها را به هرجایی که میخواهید منتثل کنید و ذخیره کنید .

Better Window Manager یک برنامه کاربردی برای کاربران قدرتمند که می خواهند هر پنجره برنامه در محل و سایزی مشخص قرار بگیرد می باشد که به شما اجازه می دهد که موقعیت مکانی و سایز یک پنجره را برای دفعات بعد ذخیره کنید و از ان استفاده کنید .