دنبال چه چیزی هستید؟

To MP3 Converter برنامه ای است دارای یک sound normalizer داخلی است که توسط ان می توانید صدا ها را به صورت طبیعی در اورید. همچنین دارای یک پردازنده batch، سفارشی کردن تنظیمات و انتقال دهنده برچسب ها می باشد.