دنبال چه چیزی هستید؟

 از طریق برنامه ی Screen Shade می توانید روشنایی صفحه نمایش خود را شخصی سازی و تنظیم کنید ! یکی از شخصی سازی های این برنامه قرار دادن سایه و در قسمت هایی از است که ممکن است چشم شما اذییت شود.در صورت نیاز این برنامه می تواند روشنایی صفحه نمایش مک شما را کم کند.