دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Tab Launcher جایگزین داک در سیستم عامل مک نیست . بلکه تمیز نگه داشتن آن است . این برنامه با تنها نمایش برنامه های در حال اجرا داک شما را به صورت مرتب شده و تمیزی نگهداری می‌کند و نمایش می دهد .

ایده برنامه Tab Launcher جایگزین داک در سیستم عامل مک نیست . بلکه تمیز نگه داشتن آن است . این برنامه با تنها نمایش برنامه های در حال اجرا داک شما را به صورت مرتب شده و تمیزی نگه می دارد و نمایش می دهد .

ایده برنامه Tab Launcher جایگزین داک در سیستم عامل مک نیست . بلکه تمیز نگه داشتن آن است . این برنامه با تنها نمایش برنامه های در حال اجرا داک شما را به صورت مرتب شده و تمیزی نگه می دارد و نمایش می دهد .