دنبال چه چیزی هستید؟

پروژه‌ی qBittorrent مارس 2006 شروع شد. به منظور ساخت یک نرم افزار BitTorrent سبک و پرکاربرد که دارای چند پلتفرم و بسیار آسان جهت استفاده باشد.

پروژه‌ی qBittorrent مارس 2006 شروع شد. به منظور ساخت یک نرم افزار BitTorrent سبک و پرکاربرد که دارای چند پلتفرم و بسیار آسان جهت استفاده باشد.