دنبال چه چیزی هستید؟

PhotoStitcher برنامه ای است که به ساخت تصاویر پانارامیک می پردازد ، دارای تنظیمات پیشرفته برای مدیریت تصاویر از امکانات این برنامه می باشد . تصاویر را لود کنید ، تنظیمات را انجام دهید و بر روی دکمه Stitch کلیک کنید تا برنامه تصویر شما را بسازد .

PhotoStitcher برنامه ای است که به ساخت تصاویر پانارامیک می پردازد ، دارای تنظیمات پیشرفته برای مدیریت تصاویر از امکانات این برنامه می باشد . تصاویر را لود کنید ، تنظیمات را انجام دهید و بر روی دکمه Stitch کلیک کنید تا برنامه تصویر شما را بسازد .