دنبال چه چیزی هستید؟

AutoCrypt یک برنامه‌ی رمزگذاری/رمزگشایی با رویکردی مبتنی بر اسناد است