دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Mate Translate (با نام قبلی Instant Translate) این امکان را به شما می‌دهد تا کلمات خود را در بیش از ۱۰۰ زبان مختلف ترجمه کنید. می‌توانید از امکان text-to-speech برای خواندن لغت مورد نظر استفاده کنید و لغت‌ها را در history برنامه خود داشته باشید.

با برنامه ی Instat Translate کلمات و عبارت های کوتاه را در بین بیش از ۱۰۰ زبان مختلف ترجمه کنید. همچنین این برنامه دارای ویژگی text to speech می باشد و می توانید صدای لغات را بشنوید. با کمک میانبر Control+S می توانید بین زبان ها جابجا شوید.

با برنامه ی Instat Translate کلمات و عبارت های کوتاه را در بین بیش از ۱۰۰ زبان مختلف ترجمه کنید. همچنین این برنامه دارای ویژگی text to speech می باشد و می توانید صدای لغات را بشنوید. با کمک میانبر Control+S می توانید بین زبان ها جابجا شوید.

با برنامه ی Instat Translate کلمات و عبارت های کوتاه را در بین بیش از ۱۰۰ زبان مختلف ترجمه کنید. همچنین این برنامه دارای ویژگی text to speech می باشد و می توانید صدای لغات را بشنوید. با کمک میانبر Control+S می توانید بین زبان ها جابجا شوید.

با برنامه ی Instat Translate کلمات و عبارت های کوتاه را در بین بیش از ۱۰۰ زبان مختلف ترجمه کنید. همچنین این برنامه دارای ویژگی text to speech می باشد و می توانید صدای لغات را بشنوید. با کمک میانبر Control+S می توانید بین زبان ها جابجا شوید.

با برنامه ی Instat Translate کلمات و عبارت های کوتاه را در بین بیش از ۱۰۰ زبان مختلف ترجمه کنید. همچنین این برنامه دارای ویژگی text to speech می باشد و می توانید صدای لغات را بشنوید. با کمک میانبر Control+S می توانید بین زبان ها جابجا شوید.

با برنامه ی Instat Translate کلمات و عبارت های کوتاه را در بین بیش از ۱۰۰ زبان مختلف ترجمه کنید. همچنین این برنامه دارای ویژگی text to speech می باشد و می توانید صدای لغات را بشنوید. با کمک میانبر Control+S می توانید بین زبان ها جابجا شوید.

برنامه Easy Translation همانطور که از اسمش پیداست . یک مترجم متن کامل و آسان جهت استفاده و در عین حال قدرتمند برای کاربران مک است. با پشتیبانی از حدود 32 زبان مختلف, این نرم افزار ویژه , بهترین ترجمه ی ممکن را برای متن شما ارائه میدهد.

با برنامه ی Instat Translate کلمات و عبارت های کوتاه را در بین بیش از ۱۰۰ زبان مختلف ترجمه کنید. همچنین این برنامه دارای ویژگی text to speech می باشد و می توانید صدای لغات را بشنوید. با کمک میانبر Control+S می توانید بین زبان ها جابجا شوید.

Easy Translation  همانطور که از اسمش پیداست . یک مترجم متن کامل و آسان جهت استفاده و در عین حال قدرتمند برای کاربران مک است. با پشتیبانی از حدود 32 زبان مختلف, این نرم افزار ویژه , بهترین ترجمه ی ممکن را برای متن شما ارائه میدهد.

با برنامه ی Instat Translate کلمات و عبارت های کوتاه را در بین بیش از ۱۰۰ زبان مختلف ترجمه کنید. همچنین این برنامه دارای ویژگی text to speech می باشد و می توانید صدای لغات را بشنوید. با کمک میانبر Control+S می توانید بین زبان ها جابجا شوید.

Translate Tab ابزاری با استفاده آسان جهت ترجمه‌ی سریع میباشد. هدف از ساختن این برنامه داشتن ابزاری است که در زمان ها مورد نیاز ترجمه های پایه را انجام دهد. با Translate Tab قادر خواهید بود که کلمات و پاراگراف ها را با بیش از 100 زبان مختلف ترجمه کنید.