دنبال چه چیزی هستید؟

در قسمت قبل این مقاله به معرفی ۳ نرم افزار کاربردی سیستم عامل مک پرداختیم و در ادامه قصد داریم ۳ نرم افزار دیگر به این لیست اضافه کنیم.

سیستم عامل ها بدون نرم افزار هایی که شرکت های دیگر برایشان تولید میکنند فلج هستند. هر کاربری برای اینکه نهایت استفاده را از سیستم عامل خود ببرد، احتیاج به برخی نرم افزار های دارد که البته ما در این مقاله ی دنباله دار به مهم ترین آن ها میپردازیم.