دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه ZOC Terminal یک ابزار برای استفاده از Telnet/SSH/SSH2 است که امکانات مختلفی مثل tabbed sessions یا history دستورات و پشتیبانی از چند پنجره هم‌زمان را در اختیار هر کسی که می‌خواهد از دستورات Unix استفاده کند، قرار می‌دهد.

برنامه ZOC Terminal یک ابزار برای استفاده از Telnet/SSH/SSH2 است که امکانات مختلفی مثل tabbed sessions یا history دستورات و پشتیبانی از چند پنجره هم‌زمان را در اختیار هر کسی که می‌خواهد از دستورات Unix استفاده کند، قرار می‌دهد.