دنبال چه چیزی هستید؟

IP Scanner اینترنت شما را اسکن می کند و تمام دستگاه های متصل به LAN را شناسایی می کند . این برنامه دارای نتایج قدرتمند ، نو آورانه و آسان می باشد . بر روی OS X 10.7 به بعد اجرا می شود و رایگان برای network ها کوچک !