دنبال چه چیزی هستید؟

Invisor مشخصات فنی در رابطه با فایل‌های ویدیویی، صوتی و تصاویر شما را نمایش می‌دهد و قابلیتی را داراست که به کمک آن می‌توانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید. اطلاعاتی کاربردی در رابطه با زیرنویس‌ها و mediainfo از جمله امکانات این برنامه است.

Invisor مشخصات فنی در رابطه با فایل های ویدئویی ، صوتی و تصاویر شما را نمایش می دهد و قابلیتی را دارا می باشد که می توانید آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.

Invisor مشخصات فنی در رابطه با فایل های ویدئویی ، صوتی و تصاویر شما را نمایش می دهد و قابلیتی را دارا می باشد که می توانید آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.

Invisor مشخصات فنی در رابطه با فایل های ویدئویی ، صوتی و تصاویر شما را نمایش می دهد و قابلیتی را دارا می باشد که می توانید آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.

Invisor مشخصات فنی در رابطه با فایل های ویدئویی ، صوتی و تصاویر شما را نمایش می دهد و قابلیتی را دارا می باشد که می توانید آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.