دنبال چه چیزی هستید؟

Icon Slate برنامه ای است که به شما اجازه می دهد تا ایکون ها را در هر فرمتی برای دسکتاپ و موبایل بسازید، وارد و یا استخراج نمایید.