دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه HistoryHound بصورت سریع می تواند در بین صفحات وبی که اخیرا شما باز کرده اید شروع به جستجو کند و سریعا شما می توانید صفحه مورد نظر خود را دوباره باز کنید.

برنامه HistoryHound بصورت سریع می تواند در بین صفحات وبی که اخیرا شما باز کرده اید شروع به جستجو کند و سریعا شما می توانید صفحه مورد نظر خود را دوباره باز کنید.