دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Deeper ابزاری برای فعال و غیرفعال کردن دستوران مخفی در برنامه‌های macOS مانند Finder, Dock, QuickTime, Safari, iTunes, Login, Spotlight و … است.