دنبال چه چیزی هستید؟

Clipsy برنامه‌ای کاربردی برای شماست که تمام متن‌ها، فایل‌ها و… را که کپی کرده‌اید برای شما ذخیره می‌کند. این برنامه به شما این امکان را می‌دهد تا به سرعت متن، تصویر یا سند را از تاریخچه کلیپ‌ بورد خود پیدا کنید. ویژگی‌ها دارای کلیدهای میانبر خودکار برای مدیریت تاریخچه کلیپ بورد نمایش ۹۹۹۹ رکورد کلیپ بورد نمایش نوع […]

Clipsy برنامه‌ای کاربردی برای شماست که تمام متن‌ها، فایل‌ها و… را که کپی کرده‌اید برای شما ذخیره می‌کند. این برنامه به شما این امکان را می‌دهد تا به سرعت متن، تصویر یا سند را از تاریخچه کلیپ‌ بورد خود پیدا کنید. ویژگی‌ها دارای کلیدهای میانبر خودکار برای مدیریت تاریخچه کلیپ بورد نمایش ۹۹۹۹ رکورد کلیپ بورد نمایش نوع […]

Clipsy برنامه‌ای کاربردی برای شماست که تمام متن‌ها، فایل‌ها و… را که کپی کرده‌اید برای شما ذخیره می‌کند. این برنامه به شما این امکان را می‌دهد تا به سرعت متن، تصویر یا سند را از تاریخچه کلیپ‌ بورد خود پیدا کنید. ویژگی‌ها دارای کلیدهای میانبر خودکار برای مدیریت تاریخچه کلیپ بورد نمایش ۹۹۹۹ رکورد کلیپ بورد نمایش نوع […]