دنبال چه چیزی هستید؟

CaptureGRID یک برنامه عکاسی دیجیتالی برای عکاسی پیوسته، ضبط از راه دور و کنترل پیشرفته با اتصال دوربین است.  CaptureGRID از تمام دوربین‌های DSLR جدید Canon و Nikon و همچنین برخی از دوربین‌های Sony Alpha پشتیبانی می‌کند.  این نرم‌افزار از یک اتصال USB سیمی برای ارتباط مستقیم با دوربین‌ها با استفاده از موتور PTP سفارشی استفاده می‌کند. […]

CaptureGRID یک برنامه عکاسی دیجیتالی برای عکاسی پیوسته، ضبط از راه دور و کنترل پیشرفته با اتصال دوربین است.  CaptureGRID از تمام دوربین‌های DSLR جدید Canon و Nikon و همچنین برخی از دوربین‌های Sony Alpha پشتیبانی می‌کند.  این نرم‌افزار از یک اتصال USB سیمی برای ارتباط مستقیم با دوربین‌ها با استفاده از موتور PTP سفارشی استفاده می‌کند. […]