دنبال چه چیزی هستید؟

Byword یک برنامه مینیمال و ساده جهت تایپ و ابزار نویسندگی شماست. Byword با امکان تمام صفحه شروع به کار می‌کند و به شما اجازه تایپ با انتخاب قالب خود را می‌دهد، هیچ تغییراتی لازم نیست، هیچ نیاز به space نیست! همه چیز برای شما آماده شده است. ویژگی‌ها نمایش تمام صفحه حالت تمرکز که […]

Byword یک برنامه مینیمال و ساده جهت تایپ و ابزار نویسندگی شماست. Byword با امکان تمام صفحه شروع به کار می‌کند و به شما اجازه تایپ با انتخاب قالب خود را می‌دهد، هیچ تغییراتی لازم نیست، هیچ نیاز به space نیست! همه چیز برای شما آماده شده است. ویژگی‌ها نمایش تمام صفحه حالت تمرکز که […]

Byword یک برنامه مینیمال و ساده جهت تایپ و ابزار نویسندگی شما می باشد . Byword با امکان تمام صفحه شروع به کار میکند و به شما اجازه تایپ با انتخاب قالب خود را می دهد ، هیچ تغییراتی لازم نیست ، هیچ نیاز به space نیست ! همه چیز برای شما آماده شده است

Byword یک برنامه مینیمال و ساده جهت تایپ و ابزار نویسندگی شما می باشد . Byword با امکان تمام صفحه شروع به کار میکند و به شما اجازه تایپ با انتخاب قالب خود را می دهد ، هیچ تغییراتی لازم نیست ، هیچ نیاز به space نیست ! همه چیز برای شما آماده شده است