دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Better Trash یک ابزار برای مدیریت سطل زباله سیستم مک شماست. این برنامه ساخته شده است تا به شما کمک کند سطل آشغال شما به‌صورت اتوماتیک در بازه‌های زمانی مشخص شده، به‌صورت کامل از روی سیستم شما حذف شود. شاید برای شما هم اتفاق بیوفتد که قصد حذف کامل سطل زباله سیستم را دارید، اما […]

برنامه Better Trash یک ابزار برای مدیریت سطل زباله سیستم مک شماست. این برنامه ساخته شده است تا به شما کمک کند سطل آشغال شما به‌صورت اتوماتیک در بازه‌های زمانی مشخص شده، به‌صورت کامل از روی سیستم شما حذف شود. شاید برای شما هم اتفاق بیوفتد که قصد حذف کامل سطل زباله سیستم را دارید، اما […]

برنامه Better Trash یک ابزار برای مدیریت سطل زباله سیستم مک شماست. این برنامه ساخته شده است تا به شما کمک کند سطل آشغال شما به‌صورت اتوماتیک در بازه‌های زمانی مشخص شده، به‌صورت کامل از روی سیستم شما حذف شود. شاید برای شما هم اتفاق بیوفتد که قصد حذف کامل سطل زباله سیستم را دارید، اما […]