دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Battery Health جامع ترین برنامه برای به دست آوردن اطلاعات حیاتی از باطری مک بوک شماست. از جمله سطح جریان شارژ, ظرفیت باطری, استفاده‌ی برق, درجه حرارت, چرخه‌ی شارژ و غیره.

برنامه Battery Health جامع ترین برنامه برای به دست آوردن اطلاعات حیاتی از باطری مک بوک شماست. از جمله سطح جریان شارژ, ظرفیت باطری, استفاده‌ی برق, درجه حرارت, چرخه‌ی شارژ و غیره.

برنامه Battery Health جامع ترین برنامه برای به دست آوردن اطلاعات حیاتی از باتری مک بوک شماست. از جمله سطح جریان شارژ, ظرفیت باتری, استفاده‌ی برق, درجه حرارت, چرخه‌ی شارژ و غیره.

Battery Health جامع ترین برنامه برای به دست آوردن اطلاعات حیاتی از باطری مک بوک شماست. از جمله سطح جریان شارژ, ظرفیت باطری, استفاده‌ی برق, درجه حرارت, چرخه‌ی شارژ و غیره.