دنبال چه چیزی هستید؟

AutoCrypt یک برنامه‌ی رمزگذاری/رمزگشایی با رویکردی مبتنی بر اسناد است. AutoCrypt از آخرین تکنولوژی اپل استفاده می‌کند: Sandbox: برنامه با حداکثر سطح ایمنی کار میکند Resume: برنامه در نقطه و وضعیتی که کاربر رها کرده دوباره باز می‌شود Auto save: برنامه با استفاده از قابلیت ذخیره‌ی خودکار سیستم عامل مک عمل ذخیره سازی را انجام […]

AutoCrypt یک برنامه‌ی رمزگذاری/رمزگشایی با رویکردی مبتنی بر اسناد است

AutoCrypt یک برنامه‌ی رمزگذاری/رمزگشایی با رویکردی مبتنی بر اسناد است

AutoCrypt یک برنامه‌ی رمزگذاری/رمزگشایی با رویکردی مبتنی بر اسناد است

AutoCrypt یک برنامه‌ی رمزگذاری/رمزگشایی با رویکردی مبتنی بر اسناد است