دنبال چه چیزی هستید؟

Atom برنامه‌ای است که به عنوان یک ویرایشگر متن دسکتاپ به کار برده می‌شود. این برنامه که مبتنی بر فناوری‌های وب است، مانند سایر برنامه‌های دسکتاپ، آیکون خود را در داک، منوها و دیالوگ‌های بومی و دسترسی کامل به سیستم فایل دارد. فرقی نمی‌کند با Atom به نوشتن CSS بپردازید یا به خلق صفحات وب با HTML و JavaScript کمک کنید، کنترل […]

Atom یک نرم افزار ویرایشگر متن در دسکتاپ بر اساس فن آوری های تحت وب است. مانند دیگر برنامه‌های دسکتاپ، این برنامه نیز آیکن مخصوص خود را دارد، منو‌ها و دیالوگ‌های محلی و دسترسی کامل به فایل‌های سیستم را داراست. گرچه ابزار dev را باز میکند، از روی دیگر هسته‌ی مبتنی بر وب Atom نیز جلوه نمایی ویژه‌ای دارد. […]

Atom یک نرم افزار ویرایشگر متن در دسکتاپ بر اساس فن آوری های تحت وب است. مانند دیگر برنامه‌های دسکتاپ، این برنامه نیز آیکن مخصوص خود را دارد، منو‌ها و دیالوگ‌های محلی و دسترسی کامل به فایل‌های سیستم را داراست. گرچه ابزار dev را باز میکند، از روی دیگر هسته‌ی مبتنی بر وب Atom نیز جلوه نمایی ویژه‌ای دارد. […]

Atom یک نرم افزار ویرایشگر متن در دسکتاپ بر اساس فن آوری های تحت وب است. مانند دیگر برنامه‌های دسکتاپ، این برنامه نیز آیکن مخصوص خود را دارد، منو‌ها و دیالوگ‌های محلی و دسترسی کامل به فایل‌های سیستم را داراست. گرچه ابزار dev را باز میکند، از روی دیگر هسته‌ی مبتنی بر وب Atom نیز جلوه نمایی ویژه‌ای دارد. […]

Atom یک نرم افزار ویرایشگر متن در دسکتاپ بر اساس فن آوری های تحت وب است. مانند دیگر برنامه‌های دسکتاپ، این برنامه نیز آیکن مخصوص خود را دارد، منو‌ها و دیالوگ‌های محلی و دسترسی کامل به فایل‌های سیستم را داراست. گرچه ابزار dev را باز میکند، از روی دیگر هسته‌ی مبتنی بر وب Atom نیز جلوه نمایی ویژه‌ای دارد. […]