دنبال چه چیزی هستید؟

Araxis Merge برنامه ایست که بوسیله ی آن می توانید از دو یا چند طریق فایل های خود را فشرده یا ادغام کنید و یا فولدر ها را همگامسازی کنید

Araxis Merge برنامه ایست که بوسیله ی آن می توانید از دو یا چند طریق فایل های خود را فشرده یا ادغام کنید و یا فولدر ها را همگامسازی کنید