دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه AppUninser (با نام قبلی CleanMyApp) یک برنامه قدرتمند جهت حذف کامل برنامه‌هاست. این برنامه می‌تواند به صورت کامل برنامه را به همراه تمامی فایل‌های جانبی آن از روی سیستم عامل مک شما حذف کند.

برنامه AppUninser (با نام قبلی CleanMyApp) یک برنامه قدرتمند جهت حذف کامل برنامه‌هاست. این برنامه می‌تواند به صورت کامل برنامه را به همراه تمامی فایل‌های جانبی آن از روی سیستم عامل مک شما حذف کند.

برنامه AppUninser (با نام قبلی CleanMyApp) یک برنامه قدرتمند جهت حذف کامل برنامه‌هاست. این برنامه می‌تواند به صورت کامل برنامه را به همراه تمامی فایل‌های جانبی آن از روی سیستم عامل مک شما حذف کند.