دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Apeaksoft iPhone Transfer می‌تواند از مسیج‌ها، کانتکت‌ها، تصاویر، موزیک، ویدیو‌ها و فایل‌های PDF دستگاه‌های iOS شما بکاپ تهیه کند و بین دستگاه‌های مختلف iOS انتقال دهد. اگر شما به‌دنبال این هستید که بخشی از اطلاعات خود را بین دستگاه‌های آیفون و یا آیپد خود جا‌به‌جا کنید و یا یک دستگاه iOS جدیدی خریده‌اید که قصد دارید اطلاعات […]

برنامه Apeaksoft iPhone Transfer می‌تواند از مسیج‌ها، کانتکت‌ها، تصاویر، موزیک، ویدیو‌ها و فایل‌های PDF دستگاه‌های iOS شما بکاپ تهیه کند و بین دستگاه‌های مختلف iOS انتقال دهد. اگر شما به‌دنبال این هستید که بخشی از اطلاعات خود را بین دستگاه‌های آیفون و یا آیپد خود جا‌به‌جا کنید و یا یک دستگاه iOS جدیدی خریده‌اید که قصد دارید اطلاعات […]

برنامه Apeaksoft iPhone Transfer می‌تواند از مسیج‌ها، کانتکت‌ها، تصاویر، موزیک، ویدیو‌ها و فایل‌های PDF دستگاه‌های iOS شما بکاپ تهیه کند و بین دستگاه‌های مختلف iOS انتقال دهد. اگر شما به‌دنبال این هستید که بخشی از اطلاعات خود را بین دستگاه‌های آیفون و یا آیپد خود جا‌به‌جا کنید و یا یک دستگاه iOS جدیدی خریده‌اید که قصد دارید اطلاعات […]