دنبال چه چیزی هستید؟

به کمک AnyMP4 Audio Recorder خیلی راحت در سیستم مک خود صدا ضبط کنید. این برنامه هم از میکرفون مک پشتیبانی می‌کند هم می‌تواند از میکروفون‌های Extrnal به‌خوبی پشتیبانی کند و شما به‌راحتی قادر به ضبط صداها هستید. همچنین برنامه AnyMP4 Audio Recorder این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهد که صدا‌های خود سیستم را همزمان […]

به کمک AnyMP4 Audio Recorder خیلی راحت در سیستم مک خود صدا ضبط کنید. این برنامه هم از میکرفون مک پشتیبانی می‌کند هم می‌تواند از میکروفون‌های Extrnal به‌خوبی پشتیبانی کند و شما به‌راحتی قادر به ضبط صداها هستید. همچنین برنامه AnyMP4 Audio Recorder این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهد که صدا‌های خود سیستم را همزمان […]