دنبال چه چیزی هستید؟

Action برنامه‌ای است که کار با مک شما را سرعت می‌بخشد به طوری که از کارکردن با مک خود بیشتر از همیشه لذت می‌برید. جستجو در وب هرگز آسان‌تر از این نبوده است! انتخاب و اجرای برنامه‌ها و دستورات با استفاده از میانبرهای سراسری استفاده از متن انتخاب شده از هر برنامه دیگری به عنوان درخواست […]