دنبال چه چیزی هستید؟

Performance Index 64 برنامه‌ای است که برای مقایسه مک شما با دیگر دستگاه‌های macOS و ارزیابی عملکرد و کارایی دستگاه‌های مختلف طراحی شده است.  با کمک این برنامه متوجه خواهید شد که دستگاه مک شما چه عملکردی دارد و مک‌بوک خود را با مک‌بوک پرو قدرتمند مجهز به Intel و Macs با تراشه جدید Apple M1 مقایسه کنید.

Performance Index 64 برنامه‌ای است که برای مقایسه مک شما با دیگر دستگاه‌های macOS و ارزیابی عملکرد و کارایی دستگاه‌های مختلف طراحی شده است.  با کمک این برنامه متوجه خواهید شد که دستگاه مک شما چه عملکردی دارد و مک‌بوک خود را با مک‌بوک پرو قدرتمند مجهز به Intel و Macs با تراشه جدید Apple M1 مقایسه کنید.

Performance Index 64 برنامه‌ای است که برای مقایسه مک شما با دیگر دستگاه‌های macOS و ارزیابی عملکرد و کارایی دستگاه‌های مختلف طراحی شده است.  با کمک این برنامه متوجه خواهید شد که دستگاه مک شما چه عملکردی دارد و مک‌بوک خود را با مک‌بوک پرو قدرتمند مجهز به Intel و Macs با تراشه جدید Apple M1 مقایسه کنید.