دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه SSH Config Editor Pro یک ابزار مفید برای مدیریت کلاینت‌های OpenSSH شماست. شما می‌توانید به کمک این برنامه فایل‌های خود را اضافه و یا ویرایش کنید و از قابلیت‌هایی مانند Port Forwarding استفاده نمایید. ویژگی‌ها اضافه و تغییر فایل‌های هویتی اضافه و ویرایش گزینه‌های port-forwarding اضافه و ویرایش گزینه‌های SSH ساختن RSA key-pair امکان گروه‌بندی […]

برنامه SSH Config Editor Pro یک ابزار مفید برای مدیریت کلاینت‌های OpenSSH شماست. شما می‌توانید به کمک این برنامه فایل‌های خود را اضافه و یا ویرایش کنید و از قابلیت‌هایی مانند Port Forwarding استفاده نمایید. ویژگی‌ها اضافه و تغییر فایل‌های هویتی اضافه و ویرایش گزینه‌های port-forwarding اضافه و ویرایش گزینه‌های SSH ساختن RSA key-pair امکان گروه‌بندی […]

برنامه SSH Config Editor Pro یک ابزار مفید برای مدیریت کلاینت‌های OpenSSH شماست. شما می‌توانید به کمک این برنامه فایل‌های خود را اضافه و یا ویرایش کنید و از قابلیت‌هایی مانند Port Forwarding استفاده نمایید. ویژگی‌ها اضافه و تغییر فایل‌های هویتی اضافه و ویرایش گزینه‌های port-forwarding اضافه و ویرایش گزینه‌های SSH ساختن RSA key-pair امکان گروه‌بندی […]