دنبال چه چیزی هستید؟

Slidepad برنامه‌ای است که یک اسلاید به سبک iPad از برنامه‌هایتان روی دسکتاپ اضافه خواهد کرد. این اسلاید برای تعویض پنجره‌ها به شما کمک خواهد کرد تا بدون هیچ زحمتی بین پنجره‌ها جابه‌جا شوید. برنامه Slidepad برخلاف سایر برنامه‌های مشابه خود، هیچ محدودیتی برای قرار دادن پنجره‌ها ندارد. یک پنجره آی‌پد بر روی دسکتاپ شما می‌چرخد. Slidepad با کشیدن به داخل […]

Mission Control Plus را می‌توان به عنوان سریع‌ترین راه مدیریت پنجره‌های مک شما معرفی کرد. این برنامه با پیمایش صفحه کلید، میانبرها و… تمامی پنجره‌ها را سازماندهی می‌کند. هدف برنامه Mission Control Plus این است که بتواند پنجره‌ها را به بهترین نحو ساماندهی کند و به شما این امکان بدهد که در زمانی که فعال است کارهای بیشتری را در […]

Mission Control Plus را می‌توان به عنوان سریع‌ترین راه مدیریت پنجره‌های مک شما معرفی کرد. این برنامه با پیمایش صفحه کلید، میانبرها و… تمامی پنجره‌ها را سازماندهی می‌کند. هدف برنامه Mission Control Plus این است که بتواند پنجره‌ها را به بهترین نحو ساماندهی کند و به شما این امکان بدهد که در زمانی که فعال است کارهای بیشتری را در […]

Slidepad برنامه‌ای است که یک اسلاید به سبک iPad از برنامه‌هایتان روی دسکتاپ اضافه خواهد کرد. این اسلاید برای تعویض پنجره‌ها به شما کمک خواهد کرد تا بدون هیچ زحمتی بین پنجره‌ها جابه‌جا شوید. برنامه Slidepad برخلاف سایر برنامه‌های مشابه خود، هیچ محدودیتی برای قرار دادن پنجره‌ها ندارد. یک پنجره آی‌پد بر روی دسکتاپ شما می‌چرخد. Slidepad با کشیدن به داخل […]

Slidepad برنامه‌ای است که یک اسلاید به سبک iPad از برنامه‌هایتان روی دسکتاپ اضافه خواهد کرد. این اسلاید برای تعویض پنجره‌ها به شما کمک خواهد کرد تا بدون هیچ زحمتی بین پنجره‌ها جابه‌جا شوید. برنامه Slidepad برخلاف سایر برنامه‌های مشابه خود، هیچ محدودیتی برای قرار دادن پنجره‌ها ندارد. یک پنجره آی‌پد بر روی دسکتاپ شما می‌چرخد. Slidepad با کشیدن به داخل […]

Slidepad برنامه‌ای است که یک اسلاید به سبک iPad از برنامه‌هایتان روی دسکتاپ اضافه خواهد کرد. این اسلاید برای تعویض پنجره‌ها به شما کمک خواهد کرد تا بدون هیچ زحمتی بین پنجره‌ها جابه‌جا شوید. برنامه Slidepad برخلاف سایر برنامه‌های مشابه خود، هیچ محدودیتی برای قرار دادن پنجره‌ها ندارد. یک پنجره آی‌پد بر روی دسکتاپ شما می‌چرخد. Slidepad با کشیدن به داخل […]

Mission Control Plus را می‌توان به عنوان سریع‌ترین راه مدیریت پنجره‌های مک شما معرفی کرد. این برنامه با پیمایش صفحه کلید، میانبرها و… تمامی پنجره‌ها را سازماندهی می‌کند. هدف برنامه Mission Control Plus این است که بتواند پنجره‌ها را به بهترین نحو ساماندهی کند و به شما این امکان بدهد که در زمانی که فعال است کارهای بیشتری را در […]

Slidepad برنامه‌ای است که یک اسلاید به سبک iPad از برنامه‌هایتان روی دسکتاپ اضافه خواهد کرد. این اسلاید برای تعویض پنجره‌ها به شما کمک خواهد کرد تا بدون هیچ زحمتی بین پنجره‌ها جابه‌جا شوید. برنامه Slidepad برخلاف سایر برنامه‌های مشابه خود، هیچ محدودیتی برای قرار دادن پنجره‌ها ندارد. یک پنجره آی‌پد بر روی دسکتاپ شما می‌چرخد. Slidepad با کشیدن به داخل […]

Mission Control Plus را می‌توان به عنوان سریع‌ترین راه مدیریت پنجره‌های مک شما معرفی کرد. این برنامه با پیمایش صفحه کلید، میانبرها و… تمامی پنجره‌ها را سازماندهی می‌کند. هدف برنامه Mission Control Plus این است که بتواند پنجره‌ها را به بهترین نحو ساماندهی کند و به شما این امکان بدهد که در زمانی که فعال است کارهای بیشتری را در […]

Slidepad برنامه‌ای است که یک اسلاید به سبک iPad از برنامه‌هایتان روی دسکتاپ اضافه خواهد کرد. این اسلاید برای تعویض پنجره‌ها به شما کمک خواهد کرد تا بدون هیچ زحمتی بین پنجره‌ها جابه‌جا شوید. برنامه Slidepad برخلاف سایر برنامه‌های مشابه خود، هیچ محدودیتی برای قرار دادن پنجره‌ها ندارد. یک پنجره آی‌پد بر روی دسکتاپ شما می‌چرخد. Slidepad با کشیدن به داخل […]

Mission Control Plus را می‌توان به عنوان سریع‌ترین راه مدیریت پنجره‌های مک شما معرفی کرد. این برنامه با پیمایش صفحه کلید، میانبرها و… تمامی پنجره‌ها را سازماندهی می‌کند. هدف برنامه Mission Control Plus این است که بتواند پنجره‌ها را به بهترین نحو ساماندهی کند و به شما این امکان بدهد که در زمانی که فعال است کارهای بیشتری را در […]

Slidepad برنامه‌ای است که یک اسلاید به سبک iPad از برنامه‌هایتان روی دسکتاپ اضافه خواهد کرد. این اسلاید برای تعویض پنجره‌ها به شما کمک خواهد کرد تا بدون هیچ زحمتی بین پنجره‌ها جابه‌جا شوید. برنامه Slidepad برخلاف سایر برنامه‌های مشابه خود، هیچ محدودیتی برای قرار دادن پنجره‌ها ندارد. یک پنجره آی‌پد بر روی دسکتاپ شما می‌چرخد. Slidepad با کشیدن به داخل […]

Window Focus یک برنامه فوق العاده کاربردی است که به شما کمک می‌کند تا فقط بر روی چیزهایی که برایتان مهم است، تمرکز کنید. این برنامه پنجره کاری فعلی را برای شما برجسته می‌کند و بقیه پنجره‌های پس زمینه را کم نور می‌کند. اگر قصد دارید فقط بر روی یک کار در مک خود تمرکز کنید، Window Focus یک […]