دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Buttercup یک مدیریت کننده پسورد است که طراحی شده تا به شما در راستای مدیریت پسورد‌های مختلف در سیستم عامل مک کمک کند. این برنامه از الگوریتم پیشرفته رمزگذاری استفاده می‌کند و این اطمینان را به شما می‌دهد که پسورد‌های شما در محل و پروتکلی امن ذخیره‌سازی خواهد شد. این برنامه یک Master Password دارد […]

برنامه Buttercup یک مدیریت کننده پسورد است که طراحی شده تا به شما در راستای مدیریت پسورد‌های مختلف در سیستم عامل مک کمک کند. این برنامه از الگوریتم پیشرفته رمزگذاری استفاده می‌کند و این اطمینان را به شما می‌دهد که پسورد‌های شما در محل و پروتکلی امن ذخیره‌سازی خواهد شد. این برنامه یک Master Password دارد […]

برنامه Buttercup یک مدیریت کننده پسورد است که طراحی شده تا به شما در راستای مدیریت پسورد‌های مختلف در سیستم عامل مک کمک کند. این برنامه از الگوریتم پیشرفته رمزگذاری استفاده می‌کند و این اطمینان را به شما می‌دهد که پسورد‌های شما در محل و پروتکلی امن ذخیره‌سازی خواهد شد. این برنامه یک Master Password دارد […]