دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Bumpr یک ابزار کاربردی برای باز کردن هر نوع لینک است. قطعا شما هم دارای مرورگر‌ها و یا برنامه‌های ایمیل متفاوتی هستید و زمانی که بر روی یک لینک کلیک می‌کنید قصد دارید دقیقا در برنامه مورد نظر شما اجرا شود. شما به کمک این برنامه می‌توانید کنترل کاملی بر روی لینک‌های خود داشته باشید […]

برنامه Bumpr یک ابزار کاربردی برای باز کردن هر نوع لینک است. قطعا شما هم دارای مرورگر‌ها و یا برنامه‌های ایمیل متفاوتی هستید و زمانی که بر روی یک لینک کلیک می‌کنید قصد دارید دقیقا در برنامه مورد نظر شما اجرا شود. شما به کمک این برنامه می‌توانید کنترل کاملی بر روی لینک‌های خود داشته باشید […]