دنبال چه چیزی هستید؟

به کمک HighTop، تمامی فولدر‌های مک شما، فایل‌های گوگل درایو و یا دراپ‌باکس در دستان شماست. تنها با اجرای این برنامه یک لیست درختی از فایل‌های خود مشاهده کنید و هر کدام را که می‌خواهید استفاده کنید، در لحظه داشته باشید. ویژگی‌ها رابط کاربری آسان و حرفه‌ای استفاده از Drag & Drop برای move، upload و […]

به کمک HighTop، تمامی فولدر‌های مک شما، فایل‌های گوگل درایو و یا دراپ‌باکس در دستان شماست. تنها با اجرای این برنامه یک لیست درختی از فایل‌های خود مشاهده کنید و هر کدام را که می‌خواهید استفاده کنید، در لحظه داشته باشید. ویژگی‌ها رابط کاربری آسان و حرفه‌ای استفاده از Drag & Drop برای move، upload و […]

به کمک HighTop، تمامی فولدر‌های مک شما، فایل‌های گوگل درایو و یا دراپ‌باکس در دستان شماست. تنها با اجرای این برنامه یک لیست درختی از فایل‌های خود مشاهده کنید و هر کدام را که می‌خواهید استفاده کنید، در لحظه داشته باشید. ویژگی‌ها رابط کاربری آسان و حرفه‌ای استفاده از Drag & Drop برای move، upload و […]

به کمک HighTop، تمامی فولدر‌های مک شما، فایل‌های گوگل درایو و یا دراپ‌باکس در دستان شماست. تنها با اجرای این برنامه یک لیست درختی از فایل‌های خود مشاهده کنید و هر کدام را که می‌خواهید استفاده کنید، در لحظه داشته باشید. ویژگی‌ها رابط کاربری آسان و حرفه‌ای استفاده از Drag & Drop برای move، upload و […]