دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Lulu یک برنامه حرفه‌ای فایروال برای مک است که به شما این امکان را می‌دهد که کانکشن‌های اینترنت خروجی برنامه‌ها را مدیریت کنید و در صورت تمایل آن‌ها را بلاک نمایید. از نکاتی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که سورس کد برنامه Lulu به صورت رایگان در Github موجود است. ویژگی‌ها امکان مدیریت […]

برنامه Lulu یک برنامه حرفه‌ای فایروال برای مک است که به شما این امکان را می‌دهد که کانکشن‌های اینترنت خروجی برنامه‌ها را مدیریت کنید و در صورت تمایل آن‌ها را بلاک نمایید. از نکاتی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که سورس کد برنامه Lulu به صورت رایگان در Github موجود است. ویژگی‌ها امکان مدیریت […]

برنامه Lulu یک برنامه حرفه‌ای فایروال برای مک است که به شما این امکان را می‌دهد که کانکشن‌های اینترنت خروجی برنامه‌ها را مدیریت کنید و در صورت تمایل آن‌ها را بلاک نمایید. از نکاتی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که سورس کد برنامه Lulu به صورت رایگان در Github موجود است. ویژگی‌ها امکان مدیریت […]

برنامه Lulu یک برنامه حرفه‌ای فایروال برای مک است که به شما این امکان را می‌دهد که کانکشن‌های اینترنت خروجی برنامه‌ها را مدیریت کنید و در صورت تمایل آن‌ها را بلاک نمایید. از نکاتی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که سورس کد برنامه Lulu به صورت رایگان در Github موجود است. ویژگی‌ها امکان مدیریت […]

برنامه Lulu یک برنامه حرفه‌ای فایروال برای مک است که به شما این امکان را می‌دهد که کانکشن‌های اینترنت خروجی برنامه‌ها را مدیریت کنید و در صورت تمایل آن‌ها را بلاک نمایید. از نکاتی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که سورس کد برنامه Lulu به صورت رایگان در Github موجود است. ویژگی‌ها امکان مدیریت […]

برنامه Lulu یک برنامه حرفه‌ای فایروال برای مک است که به شما این امکان را می‌دهد که کانکشن‌های اینترنت خروجی برنامه‌ها را مدیریت کنید و در صورت تمایل آن‌ها را بلاک نمایید. از نکاتی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که سورس کد برنامه Lulu به صورت رایگان در Github موجود است. ویژگی‌ها امکان مدیریت […]

برنامه Lulu یک برنامه حرفه‌ای فایروال برای مک است که به شما این امکان را می‌دهد که کانکشن‌های اینترنت خروجی برنامه‌ها را مدیریت کنید و در صورت تمایل آن‌ها را بلاک نمایید.

برنامه Lulu یک برنامه حرفه‌ای فایروال برای مک است که به شما این امکان را می‌دهد که کانکشن‌های اینترنت خروجی برنامه‌ها را مدیریت کنید و در صورت تمایل آن‌ها را بلاک نمایید.

برنامه Lulu یک برنامه حرفه‌ای فایروال برای مک است که به شما این امکان را می‌دهد که کانکشن‌های اینترنت خروجی برنامه‌ها را مدیریت کنید و در صورت تمایل آن‌ها را بلاک نمایید.