دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه keka برنامه‌ای قدرتمند و بسیار دقیق برای استخراج سازی انواع فرمت‌های فشرده در سیستم مک شماست. از طریق این برنامه دیگر نگران استخراج های ناموفق نباشید. این برنامه از فرمت‌های زیر پشتیبانی می‌کند: 7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2 RAR, 7z, Lzma, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX, ACE (PPC)

برنامه keka برنامه‌ای قدرتمند و بسیار دقیق برای استخراج سازی انواع فرمت‌های فشرده در سیستم مک شماست. از طریق این برنامه دیگر نگران استخراج های ناموفق نباشید. این برنامه از فرمت‌های زیر پشتیبانی می‌کند: 7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2 RAR, 7z, Lzma, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX, ACE (PPC)

برنامه keka برنامه‌ای قدرتمند و بسیار دقیق برای استخراج سازی انواع فرمت‌های فشرده در سیستم مک شماست. از طریق این برنامه دیگر نگران استخراج های ناموفق نباشید. این برنامه از فرمت‌های زیر پشتیبانی می‌کند: 7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2 RAR, 7z, Lzma, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX, ACE (PPC)

برنامه keka برنامه‌ای قدرتمند و بسیار دقیق برای استخراج سازی انواع فرمت‌های فشرده در سیستم مک شماست. از طریق این برنامه دیگر نگران استخراج های ناموفق نباشید. این برنامه از فرمت‌های زیر پشتیبانی می‌کند: 7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2 RAR, 7z, Lzma, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX, ACE (PPC)

برنامه keka برنامه‌ای قدرتمند و بسیار دقیق برای استخراج سازی انواع فرمت‌های فشرده در سیستم مک شماست. از طریق این برنامه دیگر نگران استخراج های ناموفق نباشید. این برنامه از فرمت‌های زیر پشتیبانی می‌کند: 7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2 RAR, 7z, Lzma, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX, ACE (PPC)

برنامه keka برنامه‌ای قدرتمند و بسیار دقیق برای استخراج سازی انواع فرمت‌های فشرده در سیستم مک شماست. از طریق این برنامه دیگر نگران استخراج های ناموفق نباشید. این برنامه از فرمت‌های زیر پشتیبانی می‌کند: 7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2 RAR, 7z, Lzma, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX, ACE (PPC)

برنامه keka برنامه‌ای قدرتمند و بسیار دقیق برای استخراج سازی انواع فرمت‌های فشرده در سیستم مک شماست. از طریق این برنامه دیگر نگران استخراج های ناموفق نباشید. این برنامه از فرمت‌های زیر پشتیبانی می‌کند: 7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2 RAR, 7z, Lzma, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX, ACE (PPC)

A-Zippr Pro ابزاری ساده، سریع و قدرتمند است که برای باز کردن فایل‌های فشرده، RAR و سایر آرشیوها مانند 7z، SIT، TAR و بیش از ۷۰ فرمت مختلف دیگر و فشرده سازی در ۸ فرمت آرشیو رایج از آن می‌توانید استفاده کنید. از این برنامه می‌توانید برای بایگانی کردن و آرشیو کردن فایل‌ها در مک کمک بگیرید. ویژگی‌ها […]

برنامه keka برنامه‌ای قدرتمند و بسیار دقیق برای استخراج سازی انواع فرمت‌های فشرده در سیستم مک شماست. از طریق این برنامه دیگر نگران استخراج های ناموفق نباشید. این برنامه از فرمت‌های زیر پشتیبانی می‌کند: 7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2 RAR, 7z, Lzma, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX, ACE (PPC)

برنامه keka برنامه‌ای قدرتمند و بسیار دقیق برای استخراج سازی انواع فرمت‌های فشرده در سیستم مک شماست. از طریق این برنامه دیگر نگران استخراج های ناموفق نباشید. این برنامه از فرمت‌های زیر پشتیبانی می‌کند: 7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2 RAR, 7z, Lzma, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX, ACE (PPC)

برنامه keka برنامه‌ای قدرتمند و بسیار دقیق برای استخراج سازی انواع فرمت‌های فشرده در سیستم مک شماست. از طریق این برنامه دیگر نگران استخراج های ناموفق نباشید. این برنامه از فرمت‌های زیر پشتیبانی می‌کند: 7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2 RAR, 7z, Lzma, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX, ACE (PPC)

برنامه Kek‪a‬ یک برنامه کاربردی برای مدیریت فایل‌های فشرده شماست. این برنامه می‌تواند فرمت‌های مختلفی مثل RAR، 7z، Lzma، Zip، Tar، Gzip و … را از حالت فشرده در بیاورد و فایل‌ها را با فرمت‌هایی مثل 7z، Zip، Tar، Gzip به حالت فشرده در بیاورد. فرمت‌های پشتیبانی برای فشرده کردن فایل‌ها 7z Zip Tar Gzip Bzip2 […]

برنامه Kek‪a‬ یک برنامه کاربردی برای مدیریت فایل‌های فشرده شماست. این برنامه می‌تواند فرمت‌های مختلفی مثل RAR، 7z، Lzma، Zip، Tar، Gzip و … را از حالت فشرده در بیاورد و فایل‌ها را با فرمت‌هایی مثل 7z، Zip، Tar، Gzip به حالت فشرده در بیاورد. فرمت‌های پشتیبانی برای فشرده کردن فایل‌ها 7z Zip Tar Gzip Bzip2 […]

برنامه MacZip طراحی شده است تا راه‌کار کاملی برای فایل‌های فشرده در سیستم عامل مک شما باشد. این برنامه بیش از ۲۰ نوع فرمت آرشیو مختلف را مثل rar، zip، 7z، tar، gz، bz2، iso، xz، izma، apk و iz4 پشتیبانی می‌کند. ویژگی‌ها مشاهده و ویرایش فایل‌های فشرده شده بدون اینکه Extract شوند. بر روی دکمه […]