دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Dato یک جایگزین برای ساعت سیستم مک شماست. شاید در نگاه اول همان ساعت را به شما نشان دهد، اما زمانی که روی آن کلیک می‌کنید متوجه تغییراتی خواهید شد که این تغییرات به شدت کاربردی است. با کلیک بر روی ساعت منوبار، تقویم کوچکی به شما نشان داده می‌شود، همچنین به‌راحتی می‌توانید متوجه شوید […]

برنامه Dato یک جایگزین برای ساعت سیستم مک شماست. شاید در نگاه اول همان ساعت را به شما نشان دهد، اما زمانی که روی آن کلیک می‌کنید متوجه تغییراتی خواهید شد که این تغییرات به شدت کاربردی است. با کلیک بر روی ساعت منوبار، تقویم کوچکی به شما نشان داده می‌شود، همچنین به‌راحتی می‌توانید متوجه شوید […]

برنامه Dato یک جایگزین برای ساعت سیستم مک شماست. شاید در نگاه اول همان ساعت را به شما نشان دهد، اما زمانی که روی آن کلیک می‌کنید متوجه تغییراتی خواهید شد که این تغییرات به شدت کاربردی است. با کلیک بر روی ساعت منوبار، تقویم کوچکی به شما نشان داده می‌شود، همچنین به‌راحتی می‌توانید متوجه شوید […]

برنامه Dato یک جایگزین برای ساعت سیستم مک شماست. شاید در نگاه اول همان ساعت را به شما نشان دهد، اما زمانی که روی آن کلیک می‌کنید متوجه تغییراتی خواهید شد که این تغییرات به شدت کاربردی است و در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم.