دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه MenuMinder به صورت یخلی سریع و ساده، می‌تواند به شما در ثبت یک Reminder به صورت آلرت، ایمیل و یا SMS درست در منوبار شما کمک کند. این برنامه از آنجایی که در منو بار است می‌توانید در هر برنامه‌ای از آن در لحظه استفاده کنید و هیچ‌وقت کار‌های خود را فراموش نکنید.

برنامه MenuMinder به صورت یخلی سریع و ساده، می‌تواند به شما در ثبت یک Reminder به صورت آلرت، ایمیل و یا SMS درست در منوبار شما کمک کند. این برنامه از آنجایی که در منو بار است می‌توانید در هر برنامه‌ای از آن در لحظه استفاده کنید و هیچ‌وقت کار‌های خود را فراموش نکنید.