دنبال چه چیزی هستید؟

Black Out برنامه‌ای کاربردی است که به شما این امکان را می‌دهد تا به سرعت قسمت‌های حساس یک تصویر را پنهان کنید. این برنامه برای زمانی مفید است که می‌خواهید یک اسکرین شات یا عکسی در دنیای وب پست کنید که حاوی اطلاعاتی است که نمی خواهید آن‌ها فاش شوند. برنامه Black Out رابط کاربری بسیار آسانی دارد […]

Black Out برنامه‌ای کاربردی است که به شما این امکان را می‌دهد تا به سرعت قسمت‌های حساس یک تصویر را پنهان کنید. این برنامه برای زمانی مفید است که می‌خواهید یک اسکرین شات یا عکسی در دنیای وب پست کنید که حاوی اطلاعاتی است که نمی خواهید آن‌ها فاش شوند. برنامه Black Out رابط کاربری بسیار آسانی دارد […]

Black Out برنامه‌ای کاربردی است که به شما این امکان را می‌دهد تا به سرعت قسمت‌های حساس یک تصویر را پنهان کنید. این برنامه برای زمانی مفید است که می‌خواهید یک اسکرین شات یا عکسی در دنیای وب پست کنید که حاوی اطلاعاتی است که نمی خواهید آن‌ها فاش شوند. برنامه Black Out رابط کاربری بسیار آسانی دارد […]