دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه MetaImage یک ابزار برای خواندن، نوشتن و ویرایش metadataهای تصاویر است. این ویرایشگر به شما اجازه می‌دهد تگ‌های EXIF, IPTC و XMP را تغییر دهید. این برنامه به شما کمک می‌کند به سرعت به ساخت یا ویرایش متادیتا‌ها در تصاویر بپردازید. پشتیبانی از بیش از ۵۰۰ تگ مختلف مانند: EXIF (584 tags) IPTC (117 tags) […]

Tagr نرم‌افزاری است که به کاربران کمک می‌کند تا مجموعه موسیقی‌های خود را سازماندهی کنند و متادیتاهای موزیک‌ها را ویرایش کنند. با برنامه Tagr می‌توانید راحت‌تر از همیشه اطلاعاتی مانند نام هنرمند موسیقی، عنوان یا جلد آلبوم را ویرایش کنید. به علاوه این برنامه به شما این امکان را می‌دهد تا نحوه نام گذاری، شماره گذاری و… را کنترل کنید. […]

برنامه MetaImage یک ابزار برای خواندن، نوشتن و ویرایش metadataهای تصاویر است. این ویرایشگر به شما اجازه می‌دهد تگ‌های EXIF, IPTC و XMP را تغییر دهید. این برنامه به شما کمک می‌کند به سرعت به ساخت یا ویرایش متادیتا‌ها در تصاویر بپردازید. پشتیبانی از بیش از ۵۰۰ تگ مختلف مانند: EXIF (584 tags) IPTC (117 tags) […]

برنامه MetaImage یک ابزار برای خواندن، نوشتن و ویرایش metadataهای تصاویر است. این ویرایشگر به شما اجازه می‌دهد تگ‌های EXIF, IPTC و XMP را تغییر دهید. این برنامه به شما کمک می‌کند به سرعت به ساخت یا ویرایش متادیتا‌ها در تصاویر بپردازید. پشتیبانی از بیش از ۵۰۰ تگ مختلف مانند: EXIF (584 tags) IPTC (117 tags) […]

برنامه MetaImage یک ابزار برای خواندن، نوشتن و ویرایش metadataهای تصاویر است. این ویرایشگر به شما اجازه می‌دهد تگ‌های EXIF, IPTC و XMP را تغییر دهید. این برنامه به شما کمک می‌کند به سرعت به ساخت یا ویرایش متادیتا‌ها در تصاویر بپردازید. پشتیبانی از بیش از ۵۰۰ تگ مختلف مانند: EXIF (584 tags) IPTC (117 tags) […]

Tagr نرم‌افزاری است که به کاربران کمک می‌کند تا مجموعه موسیقی‌های خود را سازماندهی کنند و متادیتاهای موزیک‌ها را ویرایش کنند. با برنامه Tagr می‌توانید راحت‌تر از همیشه اطلاعاتی مانند نام هنرمند موسیقی، عنوان یا جلد آلبوم را ویرایش کنید. به علاوه این برنامه به شما این امکان را می‌دهد تا نحوه نام گذاری، شماره گذاری و… را کنترل کنید. […]

Tagr نرم‌افزاری است که به کاربران کمک می‌کند تا مجموعه موسیقی‌های خود را سازماندهی کنند و متادیتاهای موزیک‌ها را ویرایش کنند. با برنامه Tagr می‌توانید راحت‌تر از همیشه اطلاعاتی مانند نام هنرمند موسیقی، عنوان یا جلد آلبوم را ویرایش کنید. به علاوه این برنامه به شما این امکان را می‌دهد تا نحوه نام گذاری، شماره گذاری و… را کنترل کنید. […]